Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Genel Oto, Kalite Yatırımlarındaki tüm süreçlerinde “Sürdürülebilir Gelişim” odağı ile hareket etmektedir.

Bu yaklaşımla iş süreçlerimizi ve hedeflerimizi sürdürülebilir Kalite ilkeleriyle bütünleştirip, Toplam kalite yönetimi prensibini uygulamaktadır.  

Kalite Politikamız  

Müşterilerimizin kritik iş uygulamalarında güvenebilecekleri, etik değerlere saygılı bir bilgi teknolojileri ortağı olarak kalite politikamız;

  • Kuruluş kurumsal kimliğine bağlı hareket etmek
  • Ürün ve hizmetlerimizi etkileyen kanun ve mevzuatlara uymak
  • Sektördeki yenilik ve gelişmeleri takip etmek
  • Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uymak ve etkililiğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak  
  • Çalışanlarımızın aktif katılımı ile kaynaklarımızı verimli şekilde kullanmak
  • Müşteri memnuniyeti sürekliliğini sağlamak ve arttırmak
  • Müşteri şikâyetlerini açıklık, tarafsızlık, gizlilik, kolay erişilebilirlik, adalet ve duyarlılık prensipleri çerçevesinde ele alıp en kısa sürede çözümlemek
  • Müşteri talep ve şikâyetlerini anlayarak ürün ve hizmet kalitesini güvence altına almak, sürekli gelişimini sağlamaktır.
×